fbpx Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Dette dokument redegør for, hvordan Posthuset Esbjerg ApS håndterer og evt. behandler personoplysninger.

 

Generelt

Med persondatapolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved:

 • tilmelding til vores nyhedsbrev
 • bestilling af et arrangement/bordbestilling
 • oprettelse af en aftale, relateret til vores restaurant
 • henvendelse til os med spørgsmål via e-mail eller telefon.
 • jobansøgning

 

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

Vi forbeholder os retten til at nægte adgang til personer, der er relateret til bander og kriminelle aktiviteter, eller som har tidligere tilknytning hertil, samt personer der har fået pålagt nattelivsforbud af myndighederne eller har andre juridiske begrænsninger i deres adgang til at besøge etablissementer som vores. Vi prioriterer sikkerheden og trivslen for vores kunder og personale, og vi ønsker at opretholde et trygt og sikkert miljø for alle.

Dataansvarlig

Posthuset Esbjerg ApS er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:
Posthuset Esbjerg ApS, Torvet 20, 6700 Esbjerg, Tlf. 69136013, e-mail info@posthuset.dk

Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata:

Hjemmeside

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi data til statistiske formål. Dataene lagres anonymt og kan ikke henledes til en bestemt person.

Køb

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnr., mailadresse.

Vi opbevarer dine data med det formål, at kunne levere de services, tjenester og ydelser, du har bedt os om.

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i persondataloven.

Jobansøgninger

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:

Navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse.

Vi gemmer din jobansøgning med de oplysninger, du har givet deri, i 1 år.

Vi gemmer din jobansøgning til evt. senere brug, med det formål evt. at kalde dig til samtale, dog max 1 år.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os på info@posthuset.dk eller 69136013.

Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed

Posthuset Esbjerg ApS har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Vores afbestillings regler lyder følgende:

 • Ved afbestilling mellem 60 og 31 dage før arrangementet, forbeholder vi os retten til at opkræve 25% af den fulde pris på det bookede antal kuverter.
 • Ved afbestilling mellem 30 og 7 dage før arrangementet, forbeholder vi os retten til at opkræve 50% af den fulde pris på det bookede antal kuverter.
 • Ved afbestilling 0-6 dage før arrangementet, forbeholder vi os retten til at opkræve 100% af den fulde pris på det bookede antal kuverter.

Endeligt antal og reduktion i antal.

 • 14 dage inden arrangementet bedes antal gæster skriftligt meldes til os.
 • 13-7 dage inden arrangementet, kan der reduceres op til 10% af det bookede antal kuverter.
  • Reduceres over 10% af det bookede antal kuverter – forbeholder vi os retten til at opkræve 100% af den fulde pris på det bookede antal kuverter.
 • 6 dage inden arrangementet, bedes endeligt antal gæster skriftligt meldes til os.
  • Reduceres det bookede antal kuverter – forbeholder vi os retten til at opkræve 100% af den fulde pris på det bookede antal kuverter.

Justeringer.

 • Ved booking af arrangement mere end 1 år frem forbeholder vi os til justeringer af pris. Justeringer varsles tidsmæssigt til arrangør.

Bekræftelse på tilbud.

 • Alle tilbud på arrangementer skal bekræftes skriftligt for endelig booking. Dette skal ske senest 14 dage efter modtagelse af tilbud.

Depositum ved konfirmation, bryllup og lignede selskaber:

 • Vil der blive tilsendt depositum gebyr på kr. 5.000 sammen med bookingbekræftelsen.
 • Arrangøren forpligter sig til at indbetale depositum senest 6 dage efter modtagelse af depositumsfaktura.
 • Depositum fratrækkes det samlede beløb på fakturaen efter arrangementets ophør.
 • Ved arrangørens aflysning af arrangement tilbagebetales depositum ikke.

Ekstra rengøring, misligholdelse, hærværk.

 • Ved ekstra rengøring, misligholdelse eller hærværk forbeholder vi os retten til at opkræve ekstra for udbedring.